Reference

Oblastní galerie v Liberci

S libereckou galerií spolupracujeme již od roku 2011, kdy jsme pro ni realizovali komplexní PR kampaň. Jejím cílem bylo dostat tuto kulturní instituci s nadregionálním významem nejen do povědomí obyvatel Libereckého kraje, ale také turistů a široké veřejnosti z celé ČR. Řečeno slovy ředitele Jana Randáčka: Když se řekne Liberec, většině se vybaví Ještěd, ZOO a Naivní divadlo, rádi bychom tento výčet rozšířili. Věříme, že i díky naší pomoci se to liberecké galerii, která se mezitím stihla přestěhovat z Liebiegovy vily do nově zrekonstruovaného objektu Lázní, podařilo.

Po úvodní komplexní PR kampani se s galerií potkáváme při komunikaci jednotlivých vybraných výstav. Ať už to byla unikátní prázdninová výstava Albrechta Dürera v roce 2013, výstava německého umění Mladí lvi v kleci v tomtéž roce, čapkovská Nespatříte hada v roce 2016, Giacometti, Picasso a Chirico z roku 2017 či další. Výsledkem jsou stovky mediálních výstupů v televizi, rozhlase, tisku i na internetu, a především vzrůstající návštěvnost: zatímco v roce 2012 navštívilo OGL 10 937 lidí, v roce 2013 to bylo již 18 260, a v roce 2017 dokonce 50 731!

A na závěr hodnocení od toho nejpovolanějšího – tedy ředitele liberecké galerie: „S agenturou Parliamo spolupracujeme při propagaci našich výstav opakovaně. Vždy dosahují výborných výsledků, a to nejen v regionu, ale především v celostátních médiích. Díky tomu k nám do Liberce přijíždějí na výstavy i návštěvníci z Prahy a dalších krajů ČR. Prostřednictvím lifestylových titulů se zároveň o liberecké galerii dozvěděla i širší veřejnost – rodiny s dětmi, studenti ad.“

Parliamo, s.r.o.

Copyright © 2016 Parliamo
All rights reserved.
Designed by ohoracek.cz

Hledej:

Follow us:

Log in

create an account