Reference

Léčba koněm

Jsou PR kampaně, které děláme obzvlášť rádi. Opakovaně realizujeme například osvětovou PR kampaň pro Českou hiporehabilitační společnost, jež v roce 2016 slavila výročí 25 let od svého založení. Cílem kampaně bylo představit hiporehabilitaci jako léčebnou metodu s nebývale širokým záběrem, pokud ji ovšem provozují skuteční odborníci – terapeuti i cvičitelé koní. Právě odbornost a bezpečnost středisek garantuje Česká hiporehabilitační společnost. V komunikaci jsme vsadili na desítku konkrétních příběhů. Osmiletá Anička tak například inspirovala rodiče dětí, jež trápí vyloučení z kolektivu, na příběhu Lukáška jsme ukázali, že koně mohou pomoci i miminkům s opožděným psychomotorickým vývojem, a dnes už dospělá Kateřina, která dostala do vínku opravdu hodně špatné karty, a v sedmi letech jí lékaři předpovídali pouhé dva roky života, dnes úspěšně reprezentuje Českou republiku v paradrezuře. Během tříměsíční kampaně se nám podařilo dosáhnout desítek výstupů v celostátních médiích a předsedkyně ČHS byla také hostem Snídaně s Novou.

Parliamo, s.r.o.

Copyright © 2016 Parliamo
All rights reserved.
Designed by ohoracek.cz

Hledej:

Follow us:

Log in

create an account