Reference

iQLANDIA - Svět už nikdy nebude jako dřív!

Více než stovka výstupů v celostátních, regionálních, ale i polských a německých médiích – to je výsledek launch kampaně pro nově otevírané science centrum iQLANDIA v Liberci, kterou jsme realizovali na jaře 2014. Reportáže ze slavnostního otevření přinesla Česká televize a TV Nova, dva hodinové pořady jsme měli v Českém rozhlase, články a rozhovory zaplnily tištěná i online média od zpravodajských přes lifestyle až po specializované odborné tituly. Již v prvních 14 dnech byla díky tomu návštěvnost dvakrát vyšší, než zadavatel očekával, a iQLANDIA stále patří mezi nejpopulárnější turistické cíle v Libereckém kraji. Skvělé ohlasy zaznamenalo centrum také na svou webovou prezentaci, pro niž jsme tvořili kompletní texty. Jsme také autory sloganů centra: Vichřice poznání a Svět už nikdy nebude jako dřív. iQLANDIA je naším dlouhodobým klientem, a i když centrum již není „novinkou“, v médiích je stále jako doma. Je málo měsíců, kdy má méně než 20 výstupů.

Parliamo, s.r.o.

Copyright © 2016 Parliamo
All rights reserved.
Designed by ohoracek.cz

Hledej:

Follow us:

Log in

create an account