Co umíme

 • Chcete, aby se veřejnost dozvěděla o Vašich produktech a službách?
 • Záleží Vám na dobrém jménu?
 • Chcete se pravidelně objevovat v médiích, které čte, sleduje a poslouchá Vaše cílová skupina – zákazníci, zaměstnanci, obchodní partneři?
 • Potřebujete vytvořit atraktivní obsah pro web, tiskoviny, firemní časopisy?
 • Jsou pro Vás důležití loajální zaměstnanci?

To všechno Vám umíme zajistit.

 

Zde je portfolio našich „Umíme“:

(Pro více informací rozklikněte)

Media Relations

 • Spolupracujeme s většinou českých médií nejrůznějšího zaměření, v mnoha z nich udržujeme s redaktory osobní a přátelské vztahy

 • Velmi dobře víme, jak média fungují a jak s novináři komunikovat, umíme pro ně zpracovat informace a podklady přesně na míru

 • Organizujeme tiskové konference, press tripy, setkání s novináři

 • Provádíme každodenní monitoring médií a jeho analýzu

 • O kvalitě našich Media Relations svědčí stovky výstupů pro naše klienty ročně

Copywriting

 • Umíme vytvořit takové texty, které nejenže osloví Vaši cílovou skupinu, ale také mají opravdu šanci být v médiích publikovány

 • Vytvoříme Vám poutavé a marketingově účinné texty na web, tiskoviny, inzerci ad.

 • I když už si myslíte, že nemáte co mediálně zajímavého nabídnout, vždy umíme objevit nějaké nové relevantní téma, nový úhel pohledu, příběh, zajímavost… – zkrátka něco, co novináře zaujme a značku dostane do médií

Sociální média

 • Na základě nejnovějších poznatků a trendů v oblasti sociálních sítí doporučíme, které z nich jsou pro Vaši komunikaci nejefektivnější

 • Připravíme strategii, jak s vybranými sociálními médii pracovat (jakou formou, jak často, jakým jazykem atd.) a jak je efektivně propojit s ostatními oblastmi internetového marketingu

 • Povedeme Vaše Page a profily tak, aby získaly co nejvíce relevantních fanoušků a staly se účinným nástrojem komunikace a prezentace Vaší značky

 • Vybereme pro Vás a zrealizujeme efektivní PPC kampaně a soutěže

HR marketing

 • Potřebujete získat nové zaměstnance? Pak Vám připravíme kompletní HR kampaň na míru

 • V HR kampaních používáme široké spektrum nástrojů od outdoorových nosičů přes rozhlasovou reklamu, online kampaně a sociální sítě – zejména Facebook a LinkedIn – až po kontaktní kampaně

 • Naše HR kampaně cílí nejenom na nábor nových zaměstnanců, ale pracujeme i s Vaším stávajícím personálem

Krizová komunikace

 • Pomůžeme Vám i tehdy, když se Vaše firma ocitne v krizové situaci, kdy bude její pověst či stabilita ohrožena negativní publicitou

 • Máme zkušenosti a známe prostředky, jak její negativní dopady eliminovat

 • Důraz klademe i na prevenci a včasné podchycení hrozící komunikační krize

 • Vypracujeme pro Vás manuál krizové komunikace – dokument definující postupy, jak se v podobných situacích chovat

Mediální servis a tisková střediska

 • Zajistíme kompletní servis pro média v průběhu sportovních a kulturních akcí

 • Zajistíme pozvánky a akreditace novinářů, průběžnou komunikaci s médii před akcí, během ní a po ní

 • Zajistíme veškerou komunikaci s televizními štáby, od přípravy přenosů po realizaci na místě

 • Připravíme a povedeme veškeré tiskové konference

Firemní magazín

 • Chcete atraktivní firemní časopis? Takový, který posílí loajalitu Vašich zaměstnanců a který si rádi přečtou i jejich přátelé a Vaši obchodní partneři?

  • Navrhneme layout a vymyslíme rubriky

  • Informace o vaší firmě podáme čtenářům atraktivní formou

  • Zpracujeme čtivé texty

  • Zajistíme grafické zpracování

Mediální trénink

 • Naučíme Vás jak vystupovat před kamerou, jak mluvit přirozeně a přesvědčivě

 • Školení je určeno jednotlivcům i skupinám (max. 5 osob) a vždy ho připravujeme na míru Vašim potřebám

Parliamo, s.r.o.

Copyright © 2016 Parliamo
All rights reserved.
Designed by ohoracek.cz

Hledej:

Follow us:

Log in

create an account