Copywriting

Home - Copywriting

Každé zbytečné slovo je zbytečné.
Začněte využívat sílu slov ve svůj prospěch!

Chcete…

  • se odlišit od konkurence?
  • čtivé texty obsahující dostatek klíčových slov pro vyhledávače?
  • zdokonalit váš web?
  • vytvořit rozhlasovou reklamu?
  • slogan na billboard?
  • atraktivní obsah na sociální sítě?

Copywriting je psaní s marketingovým cílem a s propracovanou strategií. Mohlo by se zdát, že napsat příspěvek na Facebook nebo text na web zvládne každý. Ale s jakým výsledkem? Dočtou jej lidé až do konce? Rozhodnou se tak, jak potřebujete?

Najdeme ta správná slova, která vás prodají.  Napíšeme vám poutavé a marketingově účinné texty na web, tiskoviny, inzerci, sociální sítě ad. Dobrý copywriter má všeobecný přehled a výbornou znalost českého jazyka. Naše texty jsou skutečně vybroušené, jak po obsahové, tak stylistické a jazykové stránce. V týmu máme i erudované expertky, bohemistku Danu Filipovou a filoložku Marii Švandovou.

Umíme

null
null

Tiskové zprávy

null

Slogany

null

Spoty

null

Tiskoviny

null

Firemní magazíny

null

Školení

Ukázky naší práce

null

Říkají o nás

null