Co umíme

 • Chcete, aby se veřejnost dozvěděla o Vašich produktech a službách?
 • Záleží Vám na dobrém jménu?
 • Chcete se pravidelně objevovat v médiích, které čte, sleduje a poslouchá Vaše cílová skupina – zákazníci, zaměstnanci, obchodní partneři?
 • Potřebujete vytvořit atraktivní obsah pro web, tiskoviny, firemní časopisy?
 • Jsou pro Vás důležití loajální zaměstnanci?

To všechno Vám umíme zajistit.

 

Zde je portfolio našich „Umíme“:

(Pro více informací rozklikněte)

Media Relations

 • Spolupracujeme s většinou českých médií nejrůznějšího zaměření, v mnoha z nich udržujeme s redaktory osobní a přátelské vztahy

 • Velmi dobře víme, jak média fungují a jak s novináři komunikovat, umíme pro ně zpracovat informace a podklady přesně na míru

 • Organizujeme tiskové konference, press tripy, setkání s novináři

 • Provádíme každodenní monitoring médií a jeho analýzu

 • O kvalitě našich Media Relations svědčí stovky výstupů pro naše klienty ročně

Copywriting

 • Umíme vytvořit takové texty, které nejenže osloví Vaši cílovou skupinu, ale také mají opravdu šanci být v médiích publikovány

 • Vytvoříme Vám poutavé a marketingově účinné texty na web, tiskoviny, inzerci ad.

 • I když už si myslíte, že nemáte co mediálně zajímavého nabídnout, vždy umíme objevit nějaké nové relevantní téma, nový úhel pohledu, příběh, zajímavost… – zkrátka něco, co novináře zaujme a značku dostane do médií

Sociální média

 • Na základě nejnovějších poznatků a trendů v oblasti sociálních sítí doporučíme, které z nich jsou pro Vaši komunikaci nejefektivnější

 • Připravíme strategii, jak s vybranými sociálními médii pracovat (jakou formou, jak často, jakým jazykem atd.) a jak je efektivně propojit s ostatními oblastmi internetového marketingu

 • Povedeme Vaše Page a profily tak, aby získaly co nejvíce relevantních fanoušků a staly se účinným nástrojem komunikace a prezentace Vaší značky

 • Vybereme pro Vás a zrealizujeme efektivní PPC kampaně a soutěže

Interní komunikace

 • Vaše pravidelná komunikace se zaměstnanci dokáže nejen zvýšit jejich motivaci a zefektivnit chod firmy, ale také posílit jejich loajalitu, důvěru ve vedení a v neposlední řadě zamezit šíření nejrůznějších fám

 • Provedeme Vám audit interní komunikace a navrhneme její celkovou koncepci

 • Určíme nejefektivnější nástroje (direct mailing, firemní zpravodaj, motivační programy, soutěže, teambuilding...)

Krizová komunikace

 • Pomůžeme Vám i tehdy, když se Vaše firma ocitne v krizové situaci, kdy bude její pověst či stabilita ohrožena negativní publicitou

 • Máme zkušenosti a známe prostředky, jak její negativní dopady eliminovat

 • Důraz klademe i na prevenci a včasné podchycení hrozící komunikační krize

 • Vypracujeme pro Vás manuál krizové komunikace – dokument definující postupy, jak se v podobných situacích chovat

Mediální servis a tisková střediska

 • Zajistíme kompletní servis pro média v průběhu sportovních a kulturních akcí

 • Zajistíme pozvánky a akreditace novinářů, průběžnou komunikaci s médii před akcí, během ní a po ní

 • Zajistíme veškerou komunikaci s televizními štáby, od přípravy přenosů po realizaci na místě

 • Připravíme a povedeme veškeré tiskové konference

Školení: Jak na firemní časopis

 • Praktický dvoudenní kurz pro všechny, kdo mají na starosti firemní časopis, zpravodaj či newsletter

 • Naučíme Vás, jak předávat podnikové informace poutavou formou, jaký volit obsah a rubriky, jak texty zpracovat, aby byly čtivé, jak pracovat s fotografiemi, typografií ad.

 • Dáme Vám zpětnou vazbu k Vašim stávajícím periodikům, které společně rozebereme jak po stránce obsahové a stylistické, tak grafické

 • Součástí kurzu jsou i praktické workshopy, v nichž si osvojíte tvůrčí psaní, naučíte se základní typografická pravidla a získáte spoustu inspirace a praktických doporučení, jak váš firemní časopis obohatit a vylepšit

 • Více informací najdete na: www.jaknafiremnicasopis.cz

Mediální trénink

 • Naučíme Vás jak vystupovat před kamerou, jak mluvit přirozeně a přesvědčivě

 • Školení je určeno jednotlivcům i skupinám (max. 5 osob) a vždy ho připravujeme na míru Vašim potřebám

Parliamo, s.r.o.

Copyright © 2016 Parliamo
All rights reserved.
Designed by ohoracek.cz

Hledej:

Follow us:

Log in

create an account